Assemblea de Compromissaris

Membres Els Estatuts, en el seu Capítol Segon De l'Assemblea de Compromissaris, Article 15 Distribució...