Comissió Deontològica

Funcions

  1. Assessorar la Junta de Govern en totes les qüestions i en tots els assumptes de...