Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Cirurgia General

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella (provincia Barcelona) – Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella

Funcions - Funciones

El especialista en cirurgia realitzarà les seves funcions a la unitat de cirurgia de la Corporació ubicada a l’Hospital Comarcal de Calella que és un hospital comarcal d’uns 120 llits aproximadament, que dóna servei a una població de 113.000 habitants en el territori.

L’especialista formarà part d’un equip de treball interdisciplinari de la Corporació, entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut on realitzarà les seves funcions en:

• cirurgia general

• cirurgia endocrina

• cirurgia digestiva

• cirurgia oncològica de colon i de recte.

Requisits - Requisitos

Es requereix

• Llicenciatura en Medicina.

• Especialitat en Cirurgia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora

• Els anys d’experiència aportats

• Formació continuada en l’especialitat

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral temporal de llarga duració pendent de plaça a convocar

• Jornada Completa

• Horari de matins amb alguna tarda, més guàrdies

• Condicions laborals en base al III Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

• Incorporació immediata o a determinar

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.