Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ HOSPITAL SANTA TECLA

CIF

R4300016E

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA FLORES MOYA

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977248489

Especialitat - Especialidad

CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

HOSPITAL COMARCAL EL VENDRELL

Funcions - Funciones

Aquest professional s’integrarà en un servei de 5 cirurgians que treballen per Unitats i coordinadament amb Hosp. De Sta. Tecla. L’activitat es repartirà entre hospitalització, quiròfan i CCEE. Participació en comitès oncològics, endocrí o terra pelvià ( incontinència ) segons unitats. Comptem amb el suport de la Unitat d’Hospitalització a domicili, PADES I UFISS intrahospitalària

Requisits - Requisitos

• Títol d´especialista en Cirurgia general i Digestiva

Condicions - Condiciones

• Contracte INDEFINIT

• Incorporació immediata

• Jornada completa: 1688 h/ any

• Retribució de Facultatiu Especialista segons conveni SISCAT

• Formació continuada i carrera professional

• Col·laboració en docència i residents MIR de família

• Activitat Complementària per reduir llista d’espera

• Guàrdies presencials de 12 hores diürnes

• Jornada de 4 matins i 1 tarda, a determinar