Funcions: Pròpies de l’especialitat

Requisits:

  • Titulació d’especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu
  • Perfil competencial en treball en equip i cooperació, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Oferim:

  • Contracte de llarga durada
  • Dedicació en jornada ordinària (1.642 h/any) + atenció continuada (guàrdies)
  • Accés i progressió en carrera professional.

Es valorarà:

  • La formació específica assolida durant la residència.
  • Experiència professional en l’àmbit assistencial propi de l’activitat quirúrgica.
  • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol de doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació.

Contacte: Sole

Email: personal.hv@gencat.cat

Arxiu PDF amb tota la informació