Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci sanitari de l'Alt Penedés i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat Gestió del Talent

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Cirurgia general i de l'aparell digestiu

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Cirurgia general i de l’aparell digestiu per integrar-se al servei de Cirurgia del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant Antoni Abat, el Centre de Rehabilitació i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats.

Som un hospital associat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salud de la Universitat de Barcelona, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria.

Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució.

I per què amb nosaltres?

– Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip de professionals on el factor humà i el treball en equip és quelcom prioritari.

– Desenvoluparàs les teves funcions en un centre hospitalari que disposa de diversos projectes de millora de servei.

Requisits - Requisitos

Requisits:

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu via MIR (homologació en el cas de professionals extracomunitaris)

Es valorarà:

– Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).

– Orientació preferent a la tasca assistencial.

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

– Experiència en hospitals comarcals de referència.

– Familiarització en l’ús de la Història Clínica informatitzada.

Condicions - Condiciones

– Contracte d’Interinatge pendent de convocatòria.

– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.

– Jornada completa.

– Possibilitat de promoció professional com a Cap Clínic del servei de Cirurgia.

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 27 de maig de 2024.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència CIR_2_CSAPG_2024