Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Integral

CIF

Q5856254G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Selecció

Email

seleccio@csi.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

000000000

Especialitat - Especialidad

CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Sant Joan Despí i L'Hospitalet de Llobregat

Funcions - Funciones

Dirigir l’activitat assistencial, docent i de recerca del servei, en el marc de l’estratègia del CSI, aconseguint un servei de qualitat integrat per professionals preparats i motivats en cada una de les tres activitats, obtenint uns resultats òptims en termes de qualitat, quantitat, temps i cost.

Requisits - Requisitos

Titulació requerida

Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius.

Especialitat en Cirurgia General i Digestiva via MIR.

Nivell C de Català.

Experiència

Experiència mínima de 5 anys com a facultatiu/iva adjunt/a de Cirurgia General i Digestiva, cap clínic o cap d’unitat.

Competències

Treball en equip, orientació a l’assoliment, comprensió interpersonal, orientació al client/usuari, adquisició, transmissió i utilització de coneixements i lideratge i gestió d’equips.

Condicions - Condiciones

Centre

Complex Hospitalari Moisès Broggi.

Grup/Categoria Professional

Enquadrament en el grup professional 1 AS-TGS. Categoria facultatius/ives.

Jornada

1688 hores/anuals.

Modalitat de Contracte de treball

Indefinit amb període de prova (4 mesos).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Fins les 14 hores del dia 19 de gener de 2024.

Informació presentació candidatures i procés selecció en https://epic.csi.cat/