Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT TERRES DE L'EBRE

CIF

Q4300352D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RECURSOS HUMANS

Email

recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977044838

Especialitat - Especialidad

CIRURGIA GENERAL

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

MORA D'EBRE

Funcions - Funciones

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CONVOCA LLOC DE TREBALL
1 METGE/ESSA ADJUNT/A PER AL SERVEI DE CIRURGIA

Requisits - Requisitos

Es requereix:
• Llicenciatura o Grau en Medicina i especialitat via MIR en Cirurgia General i Aparell Digestiu (Titulació expedida per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent).
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Condicions - Condiciones

Es valorarà:
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
• Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Cirurgia
• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores i/o crèdits).
• Experiència docent i investigadora.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.


S’ofereix:
• Contractació laboral al 100% més guàrdies.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: CIR 10 22

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2023