Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

cirurgia maxil·lofacial

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

El Servei es troba dins del circuit ràpid de detecció precoç de tumors de l’àrea de cap i coll. Tractament dels traumàtics facials més emergents i urgents de la província. Té un Comitè de tumors de cap i coll i també disposa de la Unitat funcional, única en la zona, que es duu a terme en consulta externa un dia a la setmana. De manera ambulatòria es realitzen puncions, aspiracions agulla fina (PAAF), i biòpsies i desbridaments d’abscessos simples.

Requisits - Requisitos

• Tenir l’especialitat via MIR o homologada.

• Experiència en l’especialitat si és possible, es valoressin residents MIR que finalitzin enguany.

Condicions - Condiciones

S’OFEREIX:

• Contractació laboral estable a jornada completa com a metge adjunt.

• Retribució segons conveni.

• Incorporació a negociar.

• Possibilitat d’aprendre i promocionar-se, de fer recerca i entrar en docència.