Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANGELS GONZALEZ RUBIO

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937365016

Especialitat - Especialidad

Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa (Barcelona)

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Requisits - Requisitos

Requisits:

 Titulació d’especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Condicions - Condiciones

Oferim:

 Incorporació en l’Àrea de Cap i Coll

 Jornada completa en horari lliscant

 Contracte indefinit

 Retribució segons conveni SISCAT

 Incorporació immediata

 Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

Les persones interessades poden adjuntar el seu currículum al link https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina