Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

CIF

Q-5855029-D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Direcció Personal i Desenvolupament Professional

Email

direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973705221

Especialitat - Especialidad

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida)

Funcions - Funciones

Des de la Gerència Territorial de Lleida i el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, que inclou l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i l’Hospital Santa Maria, s’ofereix una plaça vacant com a Facultatiu/iva Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb jornada completa.

Incorpora't a un ampli equip, amb 34 quiròfans setmanals i més de 4.000 cirurgies anuals (400 ATG, 250 ATM, 800 cirurgies d'urgència…), que et permetran desenvolupar tot el teu potencial i demostrar la teva efectivitat i entusiasme, formant part d'un equip de treball interdisciplinari, basat en unitats funcionals de tractament.

Requisits - Requisitos

Es requereix:

 Títol d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

 Plaça vacant amb jornada completa.

 Incorporació immediata.

 Retribucions segons III Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Es valorarà:

 Experiència professional.

 Capacitat de treball en equip.

Interessats/des:

Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221