Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Pius Hospital de Valls

CIF

A43233618

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ana M. Espuny

Email

amespuny@piushospital.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977609162

Especialitat - Especialidad

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Valls

Funcions - Funciones

Pius Hospital de Valls cerca metge/essa adjunt servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Requisits - Requisitos

Títol de metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Condicions - Condiciones

S'ofereix:

– Lloc de treball a jornada completa de metge/essa adjunt pel servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT.

– Contracte laboral fixe (període de prova segons conveni col·lectiu).

– Grup professional: 1

– Incorporació: immediata