Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Opcion Médica

CIF

B65121253

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Karen Fernandez

Email

karen.fernandez@opcionmedica.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

662936655

Especialitat - Especialidad

Cirurgia Plàstica

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona, Barcelona, Girona

Funcions - Funciones

Les pròpies de l'especialitat de cirurgia estètica

Requisits - Requisitos

Titulació MIR o homologada de l'especialitat de cirurgia plàstica

Condicions - Condiciones

Salari base + variable, contracte indefinit o autònom segons conveniència.

Horari a convenir segons disponibilitat, jornada parcial.