Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Ariadna Bigas

Email:
seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
936939262

Especialitat – Especialidad:
Cirurgia Vascular i Angiologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Vic

Funcions – Funciones:
Funcions pròpies de l'especialitat dins l'àmbit hospitalari

Requisits – Requisitos:
Es requereix:
• Titulació d’especialista preferentment via M.I.R.
• Experiència professional en el context hospitalari.
Es valorarà:
• Formació específica en temes de gestió hospitalària i clínica.
• Experiència en l’exercici de funcions de comandament i lideratge d’ equips.
• Títol de doctor.
• Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència.
• Coneixement d’anglès (certificació).

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contractació indefinida a jornada completa.
• Retribució fixa mes variable per objectius.
• Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l’exercici docent.
• Recerca amb finançament públic i privat.
• Formació continuada.