El Concurs Clinic Contest és un concurs de casos clínics adreçat als metges del Camp de Tarragona.A aquesta tercera edició del Concurs Clinic Contest, s’hi suma una novetat, i és que s’hi inclouen casos d’hipercolesterolèmia en context de Risc Cardiovascular.

Un cop més, com a entitats col·laboradores, hi som presents el Col·legi de Metges de Tarragona, la Fundació Antonius Musa, la Fundació Hospital Joan XXIII i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona.

Els premis d’aquesta tercera edició són molt interessants:

  • PRIMER PREMI: Inscripció presencial, trasllat i allotjament per assistir a l’ISTH Congress 2024 a Bangkok, Tailàndia, Juny 2024 (o equivalent).
  • SEGON PREMI: Inscripció presencial, trasllat i allotjament per assistir al Congrés ESC a Londres, Regne Unit, Agost 2024 (o equivalent).
  • TERCER PREMI: Inscripció presencial, trasllat i allotjament per assistir al Congrés ESC a Londres, Regne Unit, Agost 2024 (o equivalent).
  • QUART PREMI: Inscripció presencial, trasllat i allotjament per assistir al Congrés EAS a Lió, França, Maig 2024 (o equivalent).
  • CINQUÈ PREMI: Llibre Braunwald’s Heart Disease 12 th edició 2021.
  • SISÈ PREMI: Llibre Manual Harrison 21 edició 2022.