Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital Joan XXIII

CIF

Q-5855029-D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Servei de Medicina Interna de l’Hospital Joan XXIII

Email

se.direccio.hj23.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977295800

Especialitat - Especialidad

cobertura d’una plaça de facultatiu especialista al Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Les específiques del lloc

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina. Títol d’especialitat en Medicina Interna (obtenció via MIR)

Valorarem:

– Formació contínua complementària

– Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions, adaptació al canvi i flexibilitat

Oferim:

– Contractació laboral d’un any (per substitució) amb possibilitat de renovació – Jornada completa

– Col·laboració amb la roda de guàrdies de l’àrea mèdica de l’hospital

Condicions - Condiciones

Interessats/des:

– Enviar el currículum a: se.direccio.hj23.ics@gencat.cat del 01-09-2023 al 31-09- 2023.

– Les dades dels/les candidat/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades de caràcter personal.