Espai de compra venda de material

L’apartat de compra venda del COMT és un servei gratuït orientat als col·legiats que busquen vendre o llogar material/immobles o, pel contrari, necesiten material o un espai on poder exercir. El seu funcionament es basa en la publicació dels anuncis remesos per metges col·legiats o societats professionals registrades al COMT, amb la possibilitat de consulta per part dels col·legiats perquè aquests s’hi adrecin directament.

El COMT no es fa responsable, en cap cas, de les condicions ofertades, ni de l’efectiu compliment de les mateixes. El COMT es reserva el dret a no publicar aquelles ofertes que pugui considerar que contravenen la legislació, així com per tota aquella altra causa justificada.