Són més de 20 anys els que CTO Medicina porta dedicant els seus esforços a aconseguir la millor preparació dels nostres alumnes per a l’examen MIR espanyol.

Des dels seus modests començaments, CTO Medicina ha sabut créixer i aprendre de l’experiència acumulada durant tots aquests anys per confeccionar un excel·lent mètode d’estudi que garanteixi els millors resultats, mètode que s’aplica a tota una modalitat de cursos dissenyats per adaptar-se a les peculiaritats de cada alumne en particular.

La delegació del COMT a Reus és una de les seus de CTO on s’ofereixen els cursos per la preparació de l’examen MIR.

Enllaç: Grupo CTO