Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Ministerio del Interior

CIF

00

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ministerio del Interior

Email

BOE – Núm. 9 dimecres 10 de gener de 2024 Sec. II.B. Pág. 3171

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

0000

Especialitat - Especialidad

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Estat

Funcions - Funciones

20 places de personal facultatiu interí amb o sense MIR.

Requisits - Requisitos

Descrits al BOE

Condicions - Condiciones

Descrit al BOE