Dijous, 1 de juny de 2017 (de 15 a 18 hores)

Dijous, 8 de juny de 2017 (de 16 a 19 hores)

Auditori de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Les malalties autoimmunes sistèmiques EAS -Enfermedades Autoinmunes Sistémicas- són un repte per al metge d’atenció primària. Com que es tracta de malalties que es manifesten amb símptomes freqüents en processos habituals, es fa necessari incidir en quins són els elements clau o els signes d’alerta davant la sospita d’una EAS.

Més informació: www.hospitalsantjoan.cat/?p=363  

Díptic PDF amb tota la informació