Curs dirigit a metges especialistes en oncologia mèdica i altres especialistes interessats en aquesta patologia.

Objectius:

  • Identificar els conceptes generals de la Medicina Personalitzada de precisió i donar a conèixer la importància de la mateixa en l’atenció dels pacients amb càncer.
  • Adquirir criteris científics per a seleccionar les teràpies dirigides i les dianes d’interès per al pacient.
  • Conèixer quin és el mecanisme d’acció de les teràpies dirigides: angiogènesi i microambient tumoral.
  • Identificar els diferents tipus de teràpies dirigides contra el càncer disponibles actualment, inclosa la immunoteràpia.
  • Entendre la bioinformàtica com a àrea clau en l’èxit d’un estudi genètic.
  • Interpretar els resultats d’un estudi de seqüenciació massiva segons la patologia del pacient.
  • Conèixer les diferents teràpies dirigides en tumors sòlids.

Duració: 27 hores.

Calendari activitat: 21/07/2022 a 20/07/2023

Calendari pròxima activitat: 21/07/2023 a 20/07/2024

Temps per a la realtizació del curs: 8 setmanes