Dates: Obert de forma permanent

Hores: 6h

Preu: 100€

Dirigit a: Metges especialistes en oncologia mèdica i altres especialistes.

Objetius del curs:

  • Conèixer l’epidemiologia i l’impacte del càncer en la població d’edat avançada.
  • Identificar les característiques específiques del pacient d’edat avançada amb càncer associades al procés d’envelliment i el concepte de fragilitat.
  • Abordar de manera integral al pacient major: la valoració Geriàtrica Integral (*VGI) i eines de garbellat.
  • Reconèixer les preguntes bàsiques en el procés de presa de decisions terapèutiques en Oncogeriatria.
  • Identificar les opcions terapèutiques i els nous tractaments disponibles i reconèixer la seva eficàcia en població anciana amb càncer.
  • Reconèixer els efectes secundaris i les toxicitats més sovint associades als diferents tractaments antitumorals.