Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Integral

CIF

Q5856254G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Selecció

Email

seleccio@csi.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

000000000

Especialitat - Especialidad

Dermatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Dirigir l’activitat assistencial, docent i de recerca del servei, en el marc de l’estratègia del CSI, aconseguint un servei de qualitat integrat per professionals preparats i motivats en cada una de les tres activitats, obtenint uns resultats òptims en termes de qualitat, quantitat, temps i cost.

Requisits - Requisitos

Titulació requerida
Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius.
Especialitat mèdica en Dermatologia i Venereologia.
Nivell C de Català.
Experiència
Experiència mínima de 5 anys com a Facultatiu/iva Adjunt/a de Dermatologia i Venereologia.
Competències
Treball en equip, orientació a l’assoliment, comprensió interpersonal, orientació al client/usuari, adquisició, transmissió i utilització de coneixements i lideratge i gestió d’equips.

Condicions - Condiciones

Centre
Complex Hospitalari Moisès Broggi.
Grup/Categoria Professional
Enquadrament en el grup professional 1 AS-TGS. Categoria facultatius/ives.
Jornada/Horari
1688 hores/anuals. De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:15 hores, excepte dijous, de 8:00 a 18:30 hores.
Modalitat de Contracte de treball
Indefinit amb període de prova (4 mesos).
(*) Les funcions seran reavaluables als 6 anys de l’obtenció de la plaça i cada 4 anys en les avaluacions posteriors.