Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas Domenech

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Dermatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella, 08370 Barcelona

Funcions - Funciones

L’especialista en dermatologia realitzarà les consultes externes i la cirurgia ambulatòria a l’hospital Comarcal de Calella, centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat que dóna servei a una població de 200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima. Formarà part d’un equip de treball interdisciplinari d’una entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina.

 Especialitat en Dermatologia i Venerologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora

 Els anys d’experiència aportats

 Formació continuada en l’especialitat

Condicions - Condiciones

Contracte laboral temporal de llarga durada (interinatge)

 Jornada Completa o a determinar (mòduls)

 Condicions laborals en base al III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut