Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SANITARIA MOLLET

CIF

G61289971

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ESTHER MOYA

Email

cv.rrhh@fsm.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935636133

Especialitat - Especialidad

DERMATOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

MOLLET DEL VALLÈS

Funcions - Funciones

Cap de Servei de Dermatologia
Sota la dependència de la Direcció Assistencial, els seus àmbits de responsabilitat seran:
• Vetllar pel compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció
• Gestionar l’activitat tant ambulatòria com quirúrgica pròpia de la especialitat
• Coordinació amb l’equip de cirurgia plàstica del centre
• Estimular un bon ambient de treball i treball en equip entre els facultatius de dermatologia
• Establir bona comunicació amb l’atenció primària del territori.


Requisits - Requisitos

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Dermatologia via MIR
El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:
• Compromís
• Integritat
• Atenció Centrada en la Persona
• Rigor i millora continua
• Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva
• Resiliència i Direcció i desenvolupament de persones

Condicions - Condiciones

Tipus de contracte: Indefinit
Jornada: a temps complert. 1.688 hores/any. Jornada laboral de 8 a 15 hores i una tarda
Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.

Per què treballar amb nosaltres?

• Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat.
• Oferim continuïtat i estabilitat laboral
• Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos.
• Podràs participar activament en futurs projectes innovadors de la institució .

Hem apostat per:

. La docència i la innovació, per a una major pro activitat
. La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital
. La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+