Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Mireia Camps

Email

mcamps@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

697391728

Especialitat - Especialidad

Dermatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Barcelona

Funcions - Funciones

Hospital pròxim a Barcelona, ofereix una plaça d’adjunt al Servei de Dermatologia amb contracte laboral indefinit a jornada completa. Es tracta d’una plaça amb possibilitat de quiròfans de cirurgia major ambulatòria d’alta complexitat i consultes monogràfiques.

Activitat centrada en l’hospital (no s’hauria d’anar als ambulatoris).

Requisits - Requisitos

• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

• Disposar de l’especialitat de Dermatologia via MIR.

Es valorarà:

• Orientació a la cirurgia dermatològica i el càncer cutani

Condicions - Condiciones

• Retribució competitiva (conveni SISCAT)

• Incorporació entre els mesos d’abril i juny de 2023.

• Possibilitat de participar en projectes de recerca, assajos clínics fase III en diferents línies (hidradenitis supurativa, càncer cutani, teledermatología, malalties inmunomediadas) i tesi doctoral.