Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CLINICA MONEGAL

CIF

B86620705

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Vicenç López

Email

vlopez@viamedsalud.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977225012

Especialitat - Especialidad

DERMATOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA CIUTAT

Funcions - Funciones

Funcions pròpies del lloc de treball en un consultori mèdic que comprenen l’atenció a pacients de la seva especialitat

Requisits - Requisitos

Llicenciat/Graduat en Medicina amb títol d’Especialista en Dermatologia

Condicions - Condiciones

Les condicions sobre la prestació de serveis es concretaran a l’entrevista donat que es tracta d’un contracte mercantil.