Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Pius Hospital de Valls

CIF

A43233618

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ana Espuny

Email

amespuny@piushospital.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977609162

Especialitat - Especialidad

Dermatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Valls (Tarragona)

Funcions - Funciones

Les funcions propies d'un/a metge/ssa especialista en dermatologia.

Requisits - Requisitos

Títol de metge/essa especialista en Dermatologia.

Condicions - Condiciones

1 lloc de treball eventual a jornada parcial (20 hores/setmana) com a metge/essa pel servei de Dermatologia, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT.
Grup professional: 1
Incorporació: Immediata