Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FISIOMAR

CIF

20488644Z

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

IVAN MARCO RODRIGO

Email

fisiomarvinaros@gmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

664082969

Especialitat - Especialidad

DERMATOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

VINARÒS (CASTELLÓ)

Funcions - Funciones

Diagnosticar malalties o alteracions que puguin afectar a la pell, al cabell, a les ungles o a les mucoses.

Oferir assessorament respecte a la millora d’aspecte de la pell, el cabell i les ungles. Establir tractament a les diverses malalties que la pell pot presentar.

Elaborar múltiples procediments diagnòstics i terapèutics amb el fi de diagnosticar de manera certera.

Controlar l’eficàcia dels tractaments cutanis.

Realitzar millores o canvis necessaris als tractaments establerts.

Requisits - Requisitos

Ser autònom/a

Condicions - Condiciones

Horari flexible

Condicions salarials a pactar amb l’empresa

Jornada parcial ampliable segons demanda