Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (HOSPITAL UNIVERSITARI D'IGUALADA)

CIF

Q0801091J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

CRISTINA MIRANDA REY

Email

cmiranda@csa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938075531

Especialitat - Especialidad

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

IGUALADA (BARCELONA)

Funcions - Funciones

En dependència de la Direcció Assistencial, la persona seleccionada serà l’encarregada de liderar l’àrea de Radiologia de les dues institucions, sent la persona referent de l’àrea en l’atenció mèdica, docent i de recerca.

Al mateix temps serà la persona responsable de dirigir i coordinar les activitats i serveis de l’àrea i garantir la organització i avaluació de la mateixa, vetllant per l’eficiència i qualitat de l’atenció prestada i per la participació dels/les professionals.

Requisits - Requisitos

• Titulació d’especialista en Radiodiagnòstic, obtinguda via MIR, o bé, titulació homologada.
• Experiència professional acreditada al Servei de Radiologia d’un mínim de 3 anys.
• Experiència en gestió d’equips d’un mínim de 3 anys.
• Bona orientació al treball en equip, capacitat d’empatitzar i actitud col·laboradora.
• Informàtica a nivell usuari.
• Coneixement de la llengua catalana adequat a les funcions.

Condicions - Condiciones

• Jornada completa.
• Contracte estable.
• Incorporació immediata.
• Horari de dilluns a divendres de 8 h a 15 h, una tarda a la setmana de 15 h a 18 h.
• Carrera professional, docència i investigació.
• Salari anual amb DPO i plusos segons conveni SISCAT.