Melt Group selecciona per important grup hospitalari un Metge digestòleg per a Palma de Mallorca.

Entre les seves funcions es troba assistir als pacients segons l’especialitat corresponent a la seva competència i col·laborar en el millor desenvolupament de les àrees del seu servei, sent referent a les seves activitats assistencials per tal de proporcionar un servei integral als pacients i assegurar el restabliment , manteniment i promoció de la salut dels mateixos d’acord amb el estàndards de qualitat assistencial ia les normes internes establertes.

Responsabilitats principals:

1.- Proporcionar l’atenció, assistència i promoció de la salut als pacients del centre reflectint una excel·lent professionalitat en els serveis proporcionats.

2.- Dur a terme la deguda confecció de les històries clíniques dels pacients assistits i hospitalitzats corresponents al seu servei vetllant perquè el diagnòstic i tractament sigui el correcte en cada cas i que s’hagi dut a terme segons les pautes establertes.

3.-. Realitzar tots els procediments administratius que procedeixin (informes d’altes, històries clíniques, etc.) de manera que s’asseguri que tots els processos assistencials estan correctament documentats i actualitzats.

4.- Col·laborar en la supervisió i coordinació de l’acompliment de les funcions corresponents als llocs que li estiguin subordinats assegurant que s’assoleixen els estàndards de qualitat i eficiència definits per a un excel·lent servei integral als pacients.

5.- Proporcionar informació mèdica a familiars i / o pacients de manera respectuosa i educat reflectint una imatge professional i responsable del centre.

Requisits: Imprescindible especialitat via MIR o Homologada de Digestologia, al menys 2 anys d’experiència professional i disponibilitat per residir a Palma de Mallorca.

S’ofereix:

  • Contracte laboral de caràcter indefinit.
  • Jornada completa de 40 hores setmanals.
  • Remuneració: A partir de 60.000 € brut / any (fix més variable)
  • Sistema de treball amb flexibilitat horària.
  • Pla de carrera professional i Pla de Formació contínua per part de l’empresa.
  • Incorporació de Caràcter Immediat.

Les persones interessades a rebre més informació poden remetre el seu CV a l’adreça daniel.lorenzo@meltgroup.com

Telèfon: 963 919 661

Arxiu PDF amb tota la informació