Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

DIRECTOR/A DE SERVEI EN MEDICINA INTENSIVA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Medicina Intensiva
 Experiència mínima de deu anys en l’exercici de l’especialitat
 Experiència mínima de dos anys en un lloc de gestió
 Títol de doctor

Condicions - Condiciones

Per més informació dirigir-se a l'enllaç

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories