Tarragona, 28 de juliol de 2016.- El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) promouran conjuntament la formació contínua dels professionals de medicina. Així ho han acordat el director del CatSalut, David Elvira, i el president del COMT, el Dr. Fernando Vizcarro, amb la signatura d’un conveni marc de col·laboració en l’àmbit de la formació mèdica continuada. A l’acte, també hi han assistit el gerent de la Regió Sanitària de Tarragona, Roger Pla; el gerent territorial de l’ICS a Terres de l’Ebre, Carles Tobar, així com representants de tots els hospitals i atenció primària de la demarcació.

La finalitat de la signatura d’aquest document és doble. Per una banda vol promocionar la formació contínua dels professionals de medicina amb projecció al sistema públic de salut, en l’àmbit d’influència propi del COMT, mentre que per altra banda pretén facilitar el desenvolupament de totes aquelles activitats d’interès mutu que puguin contribuir a la seva millora i potenciació.

Durant la signatura, el president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, Dr. Fernando Vizcarro, ha apuntat la importància d’invertir en la formació continuada dels metges així com de lluitar contra la precarietat laboral. En aquest sentit, el director del Servei Català de la Salut, Sr. David Elvira, va dir que és el moment de fer un esforç comú, tant les empreses com les entitats proveïdores i el propi CatSalut, per fer accions destinades a arreglar l’estructura dels sistema de Salut que ha patit tant, econòmicament, aquest últim quinquenni. “És de justícia donar la primera resposta en aquest territori. Hi ha el compromís d’ampliar aquesta formació a tot Catalunya, estendre-la a la resta de professions sanitàries, i emmarcar-la dins del pla d’urgències i emergències amb el SEM, els hospitals i la primària”.

El projecte formatiu consta de diversos blocs independents amb temàtiques diferents, entre elles, via aèria i ventilació mecànica, suports cardiològics, traumatologia i incidents de múltiples víctimes (IMV), per a la realització d’un total de 200 hores formatives.

Els blocs s’estructuren en cursos pràctics i tallers per a l’adquisició d’habilitats específiques per processos clínics i de treball en equip.

Les persones destinatàries de les accions en formació previstes són tots aquells professionals mèdics col·legiats al COMT que tinguin interès en la formació continuada en l’àmbit de l’atenció prehospitalària urgent.