Tarragona, 24 d’agost de 2016.- Com a garant dels drets dels ciutadans i dels professionals, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) reitera que aquest estiu els facultatius estan exercint en unes condicions que perjudiquen la salut dels ciutadans i dels metges. A conseqüència de la càrrega assistencial per l’augment poblacional i de patologies estacionals, aquesta corporació denúncia que el sistema sanitari s’està veient afectat en tots els àmbits.

A l’Atenció Primària han augmentat exponencialment les visites i s’hi està donant resposta amb menys recursos. Això suposa una sobrecàrrega de treball pel metge que complica extraordinàriament el desenvolupament de la seva tasca professional i comporta un augment del risc que es vegi afectada la seva salut personal. No obstant, reconeixent que en alguns centres s’ha contractat personal sanitari adequant-lo a les necessitats del territori, aquesta no és la pràctica habitual. El COMT reclama i exigeix que aquest sigui el tipus de gestió que es dugui a terme en la resta de centres.

En l’àmbit de les urgències i emergències, el sistema està desbordat. Els metges sovint han de tractar patologies que no els hi corresponen. El nombre de pacients es multiplica i els professionals no disposen de prous recursos per fer front als diferents casos. Com ha denunciat aquesta corporació repetidament des de fa dos anys, el nou model de transport sanitari s’ha mostrat insuficient per atendre les urgències de les nostres comarques.

En l’àmbit hospitalari i sociosanitari també s’ha fet palès el descens de recursos mitjançant el tancament de llits i quiròfans, que provoca que segueixin creixent les llistes d’espera i la demanda d’atenció urgent.

En aquest context, el Col·legi vol posar de manifest que aquestes lamentables situacions ocasionen un deteriorament molt greu de la qualitat assistencial. A més, el facultatiu es troba davant d’un dilema: sap perfectament que davant un malalt concret cal ingrés a hospital o al centre sociosanitari però, atenent als recursos disponibles, això no és possible. Es troba, doncs, en una situació en la qual ha de fer front a un augment de la tensió personal i a l’estrès laboral per no poder ajustar les necessitats dels pacients als recursos disponibles en aquell moment.

Per tot això, el COMT expressa i reitera el seu suport a tots els metges del territori, que estan exercint aquest estiu en unes condicions “duríssimes” i reclama una vegada més al departament de Salut que elabori un pla de recursos específic per a cada nivell assistencial, adaptant-se a les necessitats del territori. En aquest sentit, també demana que es reinverteixi en les comarques tarragonines i es resolgui el greuge pressupostari respecte a la resta de demarcacions.

Els pacients i les malalties no se’n van de vacances. Ben al contrari, el pacient geriàtric i fràgil pateix els efectes de la calor durant l’estiu, quan també s’agreugen i descompensen les patologies cròniques. Amb una bona previsió i planificació, sabent les necessitats reals de la nostra població, aquesta institució creu que és possible fer un mapa assistencial correcte i prestar una atenció mèdica de qualitat.

Frenar la precarietat laboral

El Col·legi també demana als diferents proveïdors sanitaris que no redueixin més personal i ofereixin estabilitat laboral, posant fi a les contractacions per hores o dies. Aquesta corporació insisteix en que les seves borses de treball garanteixin l’estabilitat professional i es fidelitzi als metges a través de condicions laborals dignes i adequades als seus coneixements acadèmics i professionals.

Creix el nombre de metges que sol·liciten el certificat d’idoneïtat professional per marxar a l’estranger

Alguns professionals del territori decideixen desenvolupar la seva carrera en altres països. Des de l’any 2012, les sol·licituds de certificats d’idoneïtat professional per marxar a treballar a l’estranger han augmentat un 29,5% a les nostres comarques. L’any 2015, un total de 51 metges col·legiats al COMT van demanar-lo. És obvi, que en el marc d’un mercat laboral obert a tots els països, aquesta és una opció que tothom té al seu abast. Però en el cas dels metges, l’augment exponencial de certificats d’idoneïtat expressa, amb tota seguretat, una gran desconfiança i incertesa sobre el seu futur professional en el país. El COMT creu que cal redreçar aquesta tendència el més aviat millor. Ens juguem el futur de la salut dels nostres conciutadans i del nostre sistema sanitari.