Membres

Els Estatuts, en el seu Capítol Segon De l'Assemblea de Compromissaris, Article 15 Distribució de delegats, el punt 1 diu: L'Assemblea de Compromissaris estarà formada pels delegats de les comarques en què es divideix l'àmbit territorial del COMT.