Dr. Vizcarro

Benvinguts a la nova pàgina web del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, un instrument fonamental de comunicació entre el Col·legi, els facultatius i la societat. Així, en aquest punt de trobada digital podreu trobar tota la informació col·legial i institucional i tots els serveis col·legials i prestacions que us oferim, els anuncis més rellevants, les ofertes de treball, els cursos i la informació actualitzada al moment sobre tots els temes d'interès que afecten, directa o indirectament, a la nostra professió.

Atenent al programa de la Junta de Govern volem mantenir i potenciar la formació mèdica continuada, obrint noves vies de cooperació amb la facultat de medicina de la Universitat Rovira i Virgili. Així mateix, ampliar l'assessorament i defensa del col·legiat, i apropar-nos a la societat, a federacions i associacions de pacients, organitzacions que representin als ciutadans, formant-los en salut. A més intentarem potenciar i millorar la imatge del metge. És fonamental en la nostra professió que els metges se sentin valorats i siguin els pilars bàsics del sistema de salut, però no és menys important que la societat reconegui aquesta labor i el sacrifici que suposa el nostre treball quotidià i l'exigència de formació continuada.

El COMT vol complir amb els seus compromisos a través del diàleg i la col·laboració. D'aquesta manera, estendrem llaços de cooperació amb institucions, organismes, universitat, societats científiques, estudiants i també amb l'Administració pública de la qual esperem que ens tingui en compte a l'hora de gestionar i planificar la política sanitària.

Els responsables sanitaris han d'entendre que la millor manera de garantir que la població rep la millor atenció és tenint en compte als metges, deixant que aquests assumeixin les seves responsabilitats i participin activament en la presa de decisions per resoldre els problemes d'adequació a les noves circumstàncies del sistema sanitari.

De la mateixa forma, és necessari el compromís polític, professional i ciutadà, per aconseguir una gestió eficient, una qualitat assistencial i un ús racional dels recursos sanitaris amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del sistema de salut, tenint sempre al pacient com a eix central del nostre treball.

Per acabar, us vull demanar la vostra ajuda i col·laboració, animant-vos a participar en la vida col·legial, tant des de les diverses activitats que us proposem, les accions formatives que organitzem o quantes iniciatives ens feu arribar per al seu desenvolupament a través del vostre Col·legi.

Una abraçada i benvinguts

Dr. Fernando Vizcarro Bosch
President del COMT