La Secció Col·legial de Medicina Lliure del COMT vol reivindicar-se com un referent per a tots els professionals mèdics en l’exercici d’aquesta medicina. L’elecció d’una nova Junta respon a la voluntat de renovació de la secció per arribar a ser un referent en el territori.

Hem entrevistat a José Miguel Gómez Albarracín, cirurgià ortopèdic i traumatòleg i actual president d’aquesta secció, per poder conèixer quins són els principals problemes a què s’enfronten així com els objectius i reptes que la Secció s’ha plantejat.

Doctor, quins són els principals objectius que es marca aquesta secció?

La formació d’aquesta secció té com a finalitat principal estudiar i donar solucions a les diferents problemàtiques dels metges que practiquen el lliure exercici de la medicina a la Província de Tarragona.

En aquest sentit ens hem marcat 2 línies de treball:

  • La primera té a veure amb promoure la millora en els estàndards de qualitat mitjançant el foment de la formació, difusió i millora en la comunicació entre els professionals de les diferents especialitats mèdiques que es dediquen a la medicina de lliure exercici, aprofitant les noves tecnologies com a mitjà d’enllaç.
  • La segona línia de treball va adreçada a impulsar la intervenció d’autoritats competents en la vigilància de l’equilibri entre les contraprestacions que afecten la qualitat d’assistència i provoquen situacions anticompetitives.

Si vols formar part de la secció, clica aquí!

Per què s’enfoquen en aconseguir aquests objectius?

En l’àmbit de la medicina de lliure exercici, sabem que molts col·legiats, s’enfronten sols a casos clínics realment complexos, des d’aquesta secció del Col·legi facilitarem l’abordatge multidisciplinari d’aquests casos, això ho farem aprofitant la plataforma digital del Col·legi, volem desenvolupar un punt de trobada digital entre els metges que exercim la medicina del lliure exercici.

El sector de la medicina de lliure exercici ocupa un lloc molt important dins de la sanitat, ha tingut un creixement exponencial en els últims anys, això fa que els altres actors del sector, com grans grups hospitalaris i companyies asseguradores es vegin interessats en dominar-lo, això va en detriment dels drets dels metges, els quals, juntament amb els pacients som els actors més importants del sector. Aquests interessos van camí de convertir el sector en una mena de medicina a gran escala, la qual cosa finalment veu conseqüències negatives en l’atenció i valor aportat als pacients. 

Si vols formar part de la secció, clica aquí!

Aquesta secció també vetllarà i lluitarà contra les situacions anticompetitives, com pensen fer-ho?

Les lleis de competència han deixat als col·legis de metges lligats de mans per defensar i representar els seus col·legiats, amb multes de gran quantia econòmica als que han intentat intervenir, com és el cas dels nostres companys de Col·legi de metges de Barcelona. En aquest sentit, des del Col·legi de Metges de Tarragona només podem donar suport i denunciar davant les organitzacions mèdiques com l’OMC (Organització Mèdica Col·legial) i autoritats competents, com la Comissió Nacional de la competència, entre altres, les irregularitats i problemàtica que pateixen els nostres col·legiats.

La Dra. Mònica Danús, vicepresidenta de la secció i el Dr. José Miguel Gómez, president de la Secció Col·legial de Medicina Lliure.

Quins beneficis pot obtenir un metge que vulgui formar part d’aquesta secció?

Estem en converses amb una organització que va de camí a convertir-se en la patronal dels metges de la medicina del lliure exercici, amb plens drets de llei per defensar de manera col·lectiva davant els altres actors citats, el lloc que li correspon als metges en el sector, al formar part de la secció de medicina de lliure exercici del Col·legi de Metges de Tarragona, tindríem accés a l’assessoria i representació d’aquesta organització.

D’altra banda, ja s’ha avançat també converses amb empreses de màrqueting digital per obtenir descomptes en la seva contractació. S’espera crear un directori mèdic a la pàgina web del Col·legi, així com, l’esmentat enllaç i punt de trobada entre especialistes del sector per resolució de casos clínics.

Si vols formar part de la secció, clica aquí!

Quins són els principals problemes a què s’enfronta la medicina Lliure?

Considero que el principal problema a què ens enfrontem és la pèrdua de la veritable medicina de lliure exercici. Els altres actors del sector han pres posicions molt fortes i els metges som un col·lectiu poc unit, actuem en la seva majoria en representació pròpia, això ens posa en una clara situació de desavantatge. La majoria dels pacients tenen una asseguradora privada, podria dir que actualment a la medicina privada li queda molt poc de Lliure Exercici, així ho confirma l’últim informe donat a conèixer per l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) el 26 de maig passat d’un ampli treball que han dut a terme.

“El sector de la medicina de lliure exercici ocupa un lloc molt important dins de la sanitat, ha tingut un creixement exponencial en els últims anys” Dr. Gómez

Com es pot promoure la participació de nous membres a la secció col·legial?

La invitació és extensiva als més de 600 metges col·legiats a la província de Tarragona que exerceixen la medicina de lliure exercici. Al fet que puguin aportar idees per a millorar la nostra activitat, que a la fi es tradueixi en millores en el nostre acompliment i finalment repercuteixi en una major aportació de valor i resolució de problemes als nostres pacients. Estar a la secció de medicina de lliure exercici no costa més diners, a canvi, pot portar-te beneficis, n’hi ha prou un simple correu electrònic per a ser part d’ella.

Quan estàs en els vestidors de quiròfan o en l’hora del cafè, és comú escoltar queixes, problemes i idees dels col·legues, aquesta secció pot ser un punt de trobada i de potenciació de tots aquests interessos comuns.

Quin equip conforma la secció?

L’equip és heterogeni pel que fa a edat i distribució geogràfica de l’activitat laboral, amb la qual cosa s’espera una aportació diversos punts de vista que jugui a favor de materialitzar els objectius que ens hem plantejat, qualsevol que sigui membre de la secció pot col·laborar de manera voluntària a millor aquestes idees.

  • PRESIDENT: José Miguel Gómez Albarracin. Cirurgià Ortopèdic i Traumatòleg.
  • VICEPRESIDENT: Mònica Danus Lainez. Medicina nuclear.
  • SECRETARI: Jordi Recasens Urbez. Anestesiologia i Reanimació.   
  • VOCALS:

Cebral Moreno Joan Cirurgià Ortopèdic i Traumatòleg.

Sergi Boada Pie. Anestesiologia i Reanimació.

Santiago José Blanco Blasco Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.