Tarragona, 9 d’abril de 2015.- Els metges d’atenció primària han elaborat un decàleg per exigir a la Conselleria de Salut i al Ministeri de Sanitat que incrementin la dotació pressupostària del seu àmbit per oferir una assistència digna, càlida i de qualitat. Els professionals sanitaris reclamen poder millorar la qualitat assistencial dedicant deu minuts per pacient, eliminant tota l’activitat burocràtica que no tingui justificació clínica i facilitant al màxim la realització de la seva activitat. A més, els metges també demanen que les plantilles de professionals es determinin en funció de la realitat sociodemogràfica de la població a atendre i que els metges de família i pediatres liderin la presa de decisions relacionades amb l’organització i gestió dels recursos sanitaris. “Volem denunciar que l’atenció primària, que és la base del sistema sanitari, té un conjunt de mancances endèmiques que hem de solucionar. La situació cada vegada és més crítica”, ha manifestat el president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, Doctor Fernando Vizcarro, qui ha procedit a la lectura del decàleg.

Per primera vegada i coincidint amb la commemoració del dia de l’atenció primària, el proper 13 d’abril, les organitzacions de Metges d’Atenció Primària, tant a nivell nacional com autonòmic (Col·legis de Metges, Societats Científiques i Sindicats de metges) han format un front comú per posar de manifest les necessitats dels professionals i aconseguir que els metges d’atenció primària puguin treballar de manera satisfactòria i eficient, elaborant el decàleg que adjuntem a continuació.

Aquest document s’ha presentat aquest matí de manera simultània a molts Col·legis de Metges de l’Estat i es transmetrà el proper dilluns a la Conselleria de Salut i al Ministeri de Sanitat.

El mateix dia 13, també es realitzarà una concentració simultània de deu minuts, que reunirà a tots els metges i pacients a la porta dels centres de salut a les 13:30 hores.

Decàleg

  1. L’Atenció Primària és l’eix del sistema sanitari, i així ha de ser reconeguda a tots els efectes: increment pressupostari, dotació adequada de recursos humans, augment de la capacitat de realització de proves diagnòstiques.
  2. L’Atenció Primària ha de liderar, per tant, la gestió dels processos del malalt crònic dins del sistema sanitari i social, incloent la coordinació amb el nivell hospitalari, centres geriàtrics i de discapacitats, associacions de pacients.
  3. Metges de família i pediatres han de liderar la presa de decisions relacionades amb l’organització i gestió dels recursos sanitaris.
  4. Donat el seu paper central al sistema sanitari, els metges de família i pediatres han de tenir accés al catàleg complet de proves complementàries segons indicació raonada i criteris d’eficiència clínica.
  5. L’exercici de la Medicina d’Atenció Primària ha de tenir un entorn professional i laboral atractiu: estabilitat, incentius basats en criteris professionals, reconeixement de la penositat (torns de tarda, solitud …).
  6. Les agendes s’han d’adequar a una assistència de qualitat, amb un temps mínim de 10 minuts per pacient, sempre tenint en compte el context sociodemogràfic i eliminant tota l’activitat burocràtica que no tingui justificació clínica, facilitant al màxim la seva realització.
  7. La gestió de la incapacitat temporal ha de tenir un disseny basat en criteris clínics, evitant la multiplicació d’informes que requereix la nova regulació, i fent-la extensiva a tots els nivells assistencials.
  8. La recepta electrònica s’ha d’estendre a tots els nivells assistencials i a tot el Sistema Nacional de Salut, en un format àgil i que garanteixi la interoperabilitat, així com l’accés a l’historial mèdic integrat a nivell estatal.
  9. La formació en Atenció Primària ha de començar a la universitat, amb la creació d’una àrea de competències en Medicina de Família i la definició de competències específiques de Pediatria d’Atenció Primària en la formació de pregrau, adequant els criteris d’accés a la docència universitària a la realitat de l’Atenció Primària.
  10. Facilitar l’accés dels professionals d’Atenció Primària a les activitats formatives i promoure la investigació tenint en compte les característiques pròpies d’aquest nivell assistencial.