Es ven per jubilació, llitera amb doble mecanisme hidràulic i tres cossos. Sòlida i molt còmoda. Perfecte estat. Qualsevol posició des de trendelemburg a assegut.

Preu: 600 €

Interessats trucar al telèfon 608 010 199 – Dr. Àngel Conesa (conesa@comb.cat)