Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hiring

CIF

B67738377

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Elisabet

Email

epurcalla@hiring.page

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

672332375

Especialitat - Especialidad

Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Granollers

Funcions - Funciones

Lloc de treball:

La persona s’integrarà al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb l’objectiu de proporcionar atenció mèdica de forma integral als usuaris del centre hospitalari.

Funcions principals:

Visitar a les/als pacients ingressats, a les interconsultes i als/a les pacients urgents.
Visitar a les/als pacients ambulatoris a la consulta externa i atendre a la consultoria procedent de primària.
Realitzar la història clínica, curs clínic i informes derivats de l’atenció i alta de les/dels pacients atesos.
Realitzar la cirurgia dels processos programats i urgents.
Realitzar i assistir a sessions clíniques.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia
Disposar del títol de Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, via MIR.
Es valorarà:

Experiència realitzant cirurgies de maluc i genoll.
Experiència en el maneig de pacient politraumàtic.
Competències professionals:

Condicions - Condiciones

Jornada complerta /contractació indefinida / conveni SISCAT
Retribució d’acord amb els paràmetres del centre.
Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat.
Recolzament de la institució per realitzar formació continuada en l’especialitat (assistència a congressos, jornades, etc.).
Incorporació amb carrera professional.
Incorporació a un centre ubicat a 30km de Barcelona amb bona comunicació amb transport públic.