Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Servei Andorrá d’Atenció Sanitaria

CIF

910313Z

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Silvina Romano

Email

seromano@saas.ad

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

00376871204

Especialitat - Especialidad

Especialista en Neurologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Principat d’Andorra

Funcions - Funciones

L’activitat principal del professional serà l’atenció al pacient, tant en Consulta Externa com en Hospital de dia.

Estarà integrat en la Unitat de Neurologia, la qual està composta per un equip multidisciplinari.

Requisits - Requisitos

Per a la contractació és necessari el títol d’especialista via MIR, o tenir títol de l’especialitat homologat per un estat membre de la Unió Europea.

Condicions - Condiciones

L’Hospital té un pla d’acollida al professional, previ a la seva incorporació, que inclou la tramitació de documentació, assistència i formació en la plataforma informàtica d’història Clínica, des de l’Àrea de Persones perquè l’arribada al país sigui ràpida i la més còmoda possible.

El contracte és de caràcter Indefinit i per jornada completa. 40h/setmanals.

El salari brut anual corresponent a la seva posició seria de 60.170 euros/bruts a l’any més un variable per guàrdies.

Possibilitat de formació continuada en centres de tercer nivell en les àrees escollides per l’especialista que també siguin d’interès per l’hospital com per exemple: vascular o esclerosi múltiple.