Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Servei Andorrá d’Atenció Sanitaria

CIF

910313Z

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Silvina Romano

Email

seromano@saas.ad

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

00376871204

Especialitat - Especialidad

Especialista en Oncologia Mèdica

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Principat d’Andorra

Funcions - Funciones

L’activitat principal del professional serà l’atenció al pacient oncològic, tant en Consulta Externa com en Hospital de dia.

Estarà integrat en la Unitat d’Oncologia, la qual està constituïda per un equip multidisciplinari integrat per: oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, psicooncologia, medicina interna, infermeria oncològica i farmàcia, entre altres

Requisits - Requisitos

Per a la contractació és necessari el títol d’especialista via MIR, o tenir títol de l’especialitat homologat per un estat membre de la Unió Europea.

Es valorarà la formació i experiència en càncer de mama.

Condicions - Condiciones

L’Hospital disposa d’un pla d’acollida al professional, previ a la seva incorporació, que inclou la tramitació de documentació, formació en la plataforma informàtica d’història clínica i assistència des de l’Àrea de Persones perquè l’arribada al país sigui ràpida i la més còmoda possible.

El contracte és de caràcter Indefinit i per jornada completa. 40 h/setmanals.

El salari brut anual corresponent a la seva posició seria de 60.170 euros/bruts a l’any més un variable per guàrdies.

Possibilitat de formació continuada en centres de tercer nivell.