Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

CIF

V43661891

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA FLORES MOYA

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977248489

Especialitat - Especialidad

Especialitat en Geriatria -Gerontologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

El Vendrell- Tarragona

Funcions - Funciones

S´incorporarà en un servei integrat per 8 metges especialistes en medicina interna, serà el responsable de l´atenció hospitalària d´aguts de l´unitat d´atenció intermèdia mitja estada polivalent i atenció pal.liativa i de l´Ortogeriatria.

Requisits - Requisitos

Títol d´especialista via MIR en Geriatria- Gerontologia

Condicions - Condiciones

Contracte INDEFINIT

Incorporació immediata

Jornada completa: 1688 h/ any

Retribució de facultatiu especialista segons conveni SISCAT

Jornada de matins, en horari de 8 a 15:30h i de 1 tarda de 14 a 21h de forma rotatòria, aproximadament 3 tardes al mes

Guàrdies: presencials diürnes de 8 a 20h , caps de setmana i festius.

Formació continuada i carrera professional