Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Integral

CIF

Q5856254G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Selecció

Email

seleccio@csi.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 553 12 00. Ext. 6486

Especialitat - Especialidad

Especialitat mèdica en geriatria o medicina interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI DE GERIATRIA D’AGUTS. REF.: CSI/0123/IE

Requisits - Requisitos

Titulació requerida

Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius.

Especialitat mèdica en geriatria o medicina interna.

Nivell C de Català.

Experiència

Experiència mínima de 5 anys com a facultatiu/iva adjunt/a de geriatria o medicina interna, cap clínic o cap d’unitat.

Competències

Treball en equip, orientació a l’assoliment, comprensió interpersonal, orientació al client/usuari, adquisició, transmissió i utilització de coneixements i lideratge i gestió d’equips.

Condicions - Condiciones

Centre

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi.

Grup/Categoria Professional

Enquadrament en el grup professional 1 AS-TGS. Categoria facultatius/ives.

Jornada

1688 hores/anuals.

Modalitat de Contracte de treball

Indefinit amb període de prova (4 mesos).