Funcions:

1. Garantir una atenció assistencial de qualitat, vetllant alhora per la continuïtat assistencial i la millora dels processos assistencials i la seva sostenibilitat, adequant la seva pràctica a les recomanacions de les comissions assistencials.
2. Mantenir una bona comunicació amb els pacients, usuaris i familiars, per tal de garantir la informació necessària al llarg de seu procés assistencial, de forma entenedora i en temps i forma adequats.
3. Donar suport i compartir coneixement amb d’altres professionals en el marc dels equips interdisciplinaris.
4. Participar en les activitats de formació, recerca, docència, avaluació i millora contínua

Titulació: Grau universitari de Medicina. Especialitat Mèdica en Medicina Familiar i Comunitària i/o Especialitat Mèdica en Medicina Interna via MIR.

Experiència: Preferentment, experiència com a Facultatiu/iva Adjunt/a en un servei d’Urgències Hospitalàries.

Idiomes: Català Nivell C. Els ocupants del lloc que no compleixin aquest requisit, hauran de comprometre’s a assolir el nivell requerit en el perfil.

Competències: Orientació a l’assoliment, orientació al client, treball en equip, comprensió interpersonal i adquisició, utilització i transmissió de coneixements.

Centre: Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi i Hospital General de l’Hospitalet. Consorci Sanitari Integral.

Servei: Urgències.

Nombre de vacants: 6

Jornada/Horari: Jornada a convenir de caràcter irregular per a l’atenció continuada.

Contracte: Temporal de llarga durada per motiu de reforç de l’activitat assistencial.

Procediment de selecció: Valoració del currículum i entrevista per competències per determinar la idoneïtat de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball i l’adaptació del seu perfil formatiu i professional al lloc de treball.

Sol·licituds: Les persones interessades hauran de presentar un currículum vitae a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@sanitatintegral.org, indicant a l’assumpte la referència: BET/2420 i per quin mitjà s’ha conegut aquesta convocatòria temporal.

Arxiu PDF amb tota la informació