Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL I DOCENT DE STA.TECLA

CIF

V43661883

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA FLORES MOYA

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

618454635

Especialitat - Especialidad

ESPECIALITAT OFTALMOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA- BAIX PENEDÈS

Funcions - Funciones

El servei de Oftalmologia de la Xarxa precisa d’un metge especialista en retina per incorporar-se a un servei format per 10 membres. La seva activitat estaria combinada entre l‘Hospital del Vendrell 3 dies a la setmana i el centre de Llevant 2 dies. L’activitat es desenvoluparà fent Consulta de ITV, quiròfan de cataractes i quiròfan de retina.

Requisits - Requisitos

• Títol d´especialista, via MIR, en Oftalmologia o títol equivalent

• És una vacant molt especialitzada per especialistes en retina .

Condicions - Condiciones

• Contracte INDEFINIT

• Incorporació immediata

• Jornada completa: 1688 h/ any

• Horari: de dilluns a divendres, 4 matins i 1 tarda.

• Retribució de Facultatiu Especialista segons conveni SISCAT

• Incorporació a carrera professional.

• Formació continuada

• Col·laboració en docència i residents