Objectius

  • La defensa dels interessos dels metges que practiquen la Medicina Estètica dins l’àmbit del Col.legi de Metges de Tarragona.
  • Promocionar l’augment del prestigi de la Medicina Estètica dins de la classe mèdica.
  • Assessorar la junta Directiva del Col.legi sobre els problemes derivats del nostre exercici professional.
  • Unificar criteris d’interpretació de la Medicina Estètica en un pla integrable dins de la medicina oficial.
  • Vetllar per l’estricta pràctica de la Medicina Estètica únicament per la classe mèdica.
  • Possibilitar els estudis que siguin convenients per la millora de l’exercici de la Medicina Estètica.
  • Garantir coneixements mínims als seus associats per a l’exercici de la Medicina Estètica.
  • Emprendre les accions judicials que es creguin oportunes per intrusisme professional.