Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas Domenech

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

ETGE/SSA ESPECIALISTA PER HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Maresme

Funcions - Funciones

La persona s’incorporarà a l’equip d’Hospitalització a Domicili, que està integrat en el servei d’Atenció Domiciliària Integral, integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.

El model d'Atenció Domiciliària Integral (ADI) de la CSMS és un model transversal, d’integració vertical, que inclou diversos dispositius que presten atenció sanitària especialitzada a les necessitats canviants dels pacients i cuidadors i que contempla el domicili particular i els centres residencials com a lloc central de l’atenció.

Aquest model ofereix atenció multidisciplinària dins de l’àmbit hospitalari i comunitari amb el servei d’hospitalització a domicili, PADES, i atenció domiciliària de primària.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina

• Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Medicina Interna, Família, Geriatria o altres.

Es valora

• Experiència en Hospitalització a Domicili

• Experiència en atenció a pacients crònics a domicili

• Formació específica en atenció al pacient pal·liatiu

• Els anys d’experiència aportats

Condicions - Condiciones

Contracte laboral temporal amb possibilitat de continuïtat

• Jornada Completa

• Horari: matins de dilluns a divendres amb Guàrdies a Hospitalització a domicili segons roda (aprox. 1/mes) i guàrdies telefòniques.

• Condicions laborals en base al III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

• Incorporació immediata o a determinar amb candidat/a

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MHAD24 abans del 31 de Març del 2024 a: rrhhd@salutms.cat

Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans) / 691435639