Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Hospitalari de Vic

CIF

Q5856102H

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Eli Font

Email

seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

936939262

Especialitat - Especialidad

Expert/a en Seguretat de Pacients

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Osona

Funcions - Funciones

El Consorci Hospitalari de Vic està cercant un/a Expert/a en Seguretat de Pacients.

La seva funció principal consisteix en dinamitzar, coordinar i donar suport a la implantació d'estratègies de millora de la seguretat de pacients i dels esdeveniments adversos.

Requisits - Requisitos

Es requereix:

Categoria professional d'àmbit assistencial (facultatiu/va o infermer/a)
Postgrau o Màster en seguretat de pacients.
Formació específica en segones víctimes.
Coneixements d'ofimàtica.
Perfil competencial en: treball en equip i capacitat organitzativa.

Es valorarà:

Experiència en metodologia docent de seguretat de pacients.
Coneixement de metodologia de millora contínua.
Participació activa en grups de millora de seguretat de pacients.
Coneixements de les eines de notificació d'esdeveniments adversos (SINISPCat, TPSCCloud).
Habilitats en anàlisi causa / arrel i AMFE.

Condicions - Condiciones

S'ofereix:

Incorporació a l'equip de Qualitat.
Dedicació al 100% de dedicació.
Jornada continuada de matins amb flexibilitat i autonomia en l'organització del treball.
Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina i Facultat d'Infermeria.
Recerca amb finançament públic i privat.
Formació continuada.
Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
Possibilitat d'exercici professional extern compaginat amb les tasques al CHV.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 17 d’abril de 2022 a la
SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic.
via mail: seleccio@chv.cat
via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/
Telèfon contacte: 93.693.92.62