Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

▪ Títol d’especialista en Endocrinologia i Nutrició

▪ Experiència en diagnòstic i tractament de les malalties de l’hipotàlem-hipòfisi

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a

▪ Contractació indefinida en jornada completa

▪ Horari de treball segons planificació

▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran

a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.